Elszámolási és forintosítási információk

 
 
     
Igénybejelentés
 
Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény és a 2014. évi XL. törvény szerinti elszámolást, társaságunk fogyasztónak minősülő ügyfelei társaságunkhoz benyújtott kérelmére, a törvényi rendelkezéseknek megfelelően annak benyújtásától számított 30 napon belül végzi el.  Az elszámolás iránti kérelem az alábbi nyomtatványon terjeszthető elő, mely letölthető honlapunkról, elérhető társaságunk 1065 Budapest, Révay u. 10. szám alatti székhelyén található ügyfélszolgálatán, továbbá, amennyiben az ügyfél a társaságunk lentiekben megjelölt elérhetőségein kéri, azt társaságunk elektronikus vagy postai úton az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldi.
 
 
Felhívjuk az elszámolással érintett ügyfeleink figyelmét, hogy társaságunk az elszámolást kizárólag az adott követelést társaságunkra engedményező bank vagy más pénzügyi intézmény elszámolása alapján, annak ismeretében tudja elvégezni.
 
I. Igazolás kérése
 
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően a jogelőd bank vagy más pénzügyi intézmény az elszámolás feltételéül szabhatja, hogy ügyfelünk igazolást nyújtson be hozzá arról, hogy a követelést vele szemben követeléskezelő érvényesíti. Ezen igazolás megküldése iránti kérelmet ügyfelünk az alábbi nyomtatványon terjesztheti elő társaságunk felé. A kérelem nyomtatványa társaságunk ügyfélszolgálatán is elérhető.
 
 
II. Adatváltozás bejelentése
 
Amennyiben ügyfelünk adataiban, elérhetőségeiben változás következett be, azt az alábbi nyomtatvány társaságunkhoz történő benyújtásával bejelentheti.
 
 
III. Túlfizetés kifizetése
 
Amennyiben társaságunk elszámolása eredményeként túlfizetés kerül megállapításra, annak összegét társaságunk az ügyfél alábbi nyomtatványon előterjesztett kérelmének megfelelően a bejelentett bankszámlaszámra utalja át vagy előre egyeztetett időpontban társaságunk székhelyén készpénzben kifizeti.  
 
 
IV.  Igény bejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez 

  A kérelem pénzügyi intézményhez történő benyújtásával az elszámolás másolatát az az adós, kezes vagy zálogkötelezett kérheti, akinek a részére a pénzügyi intézmény az elszámolást nem köteles közvetlenül megküldeni (elszámolás másolatára jogosult személy).

 
 
 
V. Panasz bejelentés 

  Amennyiben ügyfelünk társaságunk elszámolással kapcsolatos intézkedését, mulasztását vagy az elszámolás adatait, helyességét kifogásolja, erre vonatkozó panaszát az alábbi nyomtatvány társaságunkhoz történő benyújtásával jelentheti be. 

 
A fenti nyomtatványok benyújtását, megküldését ügyfeleink az alábbi elérhetőségeken tehetik meg:
fax: +36-1-322-2744
postai cím: Centrál Workout Zrt.; 1065 Budapest, Révay u. 10.
személyesen: 1065 Budapest, Révay u. 10., 4. emelet cím alatti székhelyén található ügyfélszolgálatán
Nyitva tartása: hétfő-péntek 9:00-16:30
Az elszámolás iránti kérelem nyomtatvány megküldése iránti kérelmet ügyfeleink előterjeszthetik az alábbi e-mail címen is:
  
Pénzügyi békéltető testület előtti eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatványok:  
 
A Polgári Békéltető Testület elszámolás felülvizsgálata tárgyában hozott döntések megváltoztatása iránti nem peres eljárás megindítására szolgáló formanyomtatvány
 
Polgári békéltető testület elérhetősége:
 
 
 
 
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a fenti nyomtatványok alkalmazása nem kötelező. Kérjük azonban, hogy amennyiben ügyfelünk nem a fenti nyomtatványokat alkalmazza, úgy beadványában az ügyfél és a követelés azonosítására alkalmas adatokat mindenképpen szíveskedjen megadni.